Вгору

DSC01540Анадоли

Анадоли – село, центр сільської ради. Знаходяться на правому березі Дністра, за 3 км. від районного центру – міста Хотина, за 32 км. від залізничної станції Кам’янець-Подільський. Населення 928 чоловік.
Вперше назва Анадоли згадується у ХУІІ столітті.
В околицях села виявлені 2 пізньопалеолітичні стоянки, 3 поселення трипільської культури (ІІІ тисячоліття до н. е.), 2 поселення доби раннього заліза (ІХ-ІІІ до ст. н. е.), два городища давньоруських часів (ХП-ХШ ст. н. е.).
Під час розкопок, які проводились на території нинішніх Анадол, виявлено рештки жи¬тел, знаряддя праці, кістки тварин, риболовецькі грузила (важки), уламки різного посуду.
Територія, де пізніше виникло село Анадоли, була заселена в найдавніші часи. Ці місця облюбували колись первісні поселенці. Місцеві жителі підтримували тісний зв’язок з іншими поселенями, що функціонували по річці Дністер.
Старожили назву свого села пояснюють відповіддю „А на долині”, – яку вони давали на запитання: «Де ви живете?»
Проте нинішня назва «Анадоли» виникла значно пізніше – тоді, коли Хотинський повіт став володінням турків і носив ім’я „Райя”. Назва Анадоли – турецького похо¬дження. Воно запозичено від слова „Анатолія” – області в центрі Туреччини. Турки ж вимовляли не Анатолія, а – Анадоли.
Територія де знаходилось село Анадоли, протягом тисячоліть переходила від од¬нієї держави до іншої. Боротьба за володіння північною територією між Дністром і Прутом і, особливо, Хотинською фортецею, приносила місцевим жителям розорення, кров і страждання. На землях села не раз точились запеклі бої між турками і поляками, росіянами і турками, молдованами і поляками.
Після 1812 року, коли Хотинщина відійшла до Росії, Анадоли опинились у складі Данковецької волості Бессарабської області, пізніше – губернії.
В статистичних даних перепису І8І7 року село записано під назвою Янадоль (Анад^Лу). Було воно тоді невеличким і нараховувало до 30 господарств. Вотчина на¬лежала спатарю Янко Стурдзі і мала 230 фальчів землі.
В 1886 році власником села був Адріанопу Констанца, який володів 267 десятина¬ми землі. Селянам належали 384 десятини, це на 48 господарств. Земельні володіння (а це 460 десятин під назвою «Сан-Маріно») Олександру Ріглеру.
1885 року в Анадолах підприємець Ш. К. Шебельман заснував алебастрове підпри-ємство, де працювало 10 чоловік.
В 1919 році жителі Анадол взяли активну участь в Хотинському повстанні: в селі був сформований Анадільський полк, яким командував М. В. Просфирін. Пізніше він воював у бригаді Г. Д. Котовського і був нагороджений орденом Червоного Прапора.IMG_4560
Жителі села сповідують переважно православну віру. В 1911 році в Анадолах на-раховувалось 394 особи православної віри і 43 старообрядці. Рідко коли в селі був свя¬щеник. Приход був приписаний до Царе-Костянтинівської церкви в м. Хотин. Тільки 1992 року в селі була збудована нова церква під керівництвом священика А. Дудка.
Школи в Анадолах не було до середини 40 років XX ст. Якщо хтось хотів навчитися грамоти, то змушений був ходити до школи в м. Хотин або в с. Дарабани.
В 1941 році село належало до примарії с. Каплівка, в Анадолах проживало тоді 679 чоловік.
1943 року румунські окупанти перейменували село на Антонешти.
387 чоловіків Анадол і колишніх Дарабан – були активними учасниками Великої Вітчизняної війни. На різних фронтах вони громили фашистських окупантів. У тих боях загинули смертю хоробрих 89 чоловік, з них 36 осіб – з Анадол.
Жителі цього села приречені були на вимирання під час голодомору 1946-1947 рр. За офіційними даними у цьому селі від дистрофії померло 44 особи.
В 1947 році селян Анадол об’єднали в колгосп, який був створений в сусідніх Да-рабанах. Господарство було рільничо-тваринницького напряму. Артіль ця мала 1533 га землі, в т. ч. орної – 1290 га, а також – 40 га садів.
В 1974 р. села Анадоли і Дарабани в зв’язку з будівництвом Дністровської ГЕС по¬трапили в зону затоплення. Село Дарабани зовсім зникло з карти Хотинського району. Частина жителів зниклого села Дарабани переселилась в Анадоли і Хотин, інша части¬на – в різні місця України.

P90529521983 році в Анадолах побудовано типове при¬міщення восьмирічної школи, а 1979 року – дитя¬чої дошкільної установи.
На території Анадол збудовано гарне при¬міщення магазину, молочно-товарної ферми, тракторної бригади, ФАПу (1985 р.). Зведено в Анадолах чотири багатоквартирні будинки для спеціалістів.
В селі діє дошкільний навчальний заклад, фі¬лія районної централізованої бібліотечної сис¬теми, поштове відділення, клуб, ФАП, Свято-Дмитріївська церква і церква євангеліївських християн-баптистів. Послуги по ремонту автомо¬білів у селі надає приватний підприємець Івах І. Д. В Анадолах розпочато будівництво санаторно-оздоровчого комплексу.
Після розпаювання землі в селі створено ТзОВ „Надія”. В 2005 році село газифіковано.

P9052924

P9052934