Вгору

P9174089Зарожани

Зарожани – село, центр сільської ради. Розташовані Зарожани за 20 км від район¬ного центру – Хотина. До найближчої залізничної станції Новоселиця від села Зарожа-ни – 27 км. В селі є 1170 дворів, де проживає 3279 чоловік.
У письмових джерелах село вперше згадується у грамоті 1641 року. За археологічни¬ми даними Зарожани виникли не пізніше ХУ ст. За 3 км на північний захід від села в уро¬чищі „Очерет” виявлено поселення трипільської та черняхівської культур (ІІ-У ст. н. е.).
В 1771 році в Зарожанах було майже 50 дворів. 1802 року володарка Зарожан бо¬яриня Марія Костін подарувала їх своєму усиновленому онукові Миколі Стратулату.
В даних перепису 1817 року сказано, що вотчина Зарожан нараховувала 136 гос¬подарств і належала пану ворніку М. Стратулату з Молдавії. Вотчина охоплювала 1100 фальчів землі, 2 сади власника та 2 сади – священика. Потім Зарожанами володіли дворяни Носалевські, які в 1857 році продали село Ф. О. Рафаловичу, який пізніше збудував тут цукроварню, а в с. Ставчанах мав ґуральню. Рафаловичу належало 415 десятин землі і 461 десятина лісу, всього 876 десятин. В цей же час (1886 р.) у селян (273 господарства) було тільки 433 десятини, хоч в 1879 році в селі налічувалось 278 господарств, яким наділили 829 десятин. Зарожани входили до Клішківської волості.
DSC02951Приєднання Бессарабії до Росії в 1812 році принесло деякі зрушення в розвитку гос¬подарства, сприяло росту кількості населення, яке займалося землеробством. Але жи¬лося селянам дуже важко. Вони орендували землю в панів, за що виконували різні по¬винності: потрібно було відбувати 12 урочних днів панщини, перевозити різні вантажі, сплачувати десятину від вирощеного врожаю, платити різні податки.
У 1866 році Рафалович спорудив у Зарожанах цукроварню, яка діяла 50-60 днів протягом сезону. Сюди на роботу приходили безземельні і малоземельні селяни не тільки Зарожан, але й навколишніх сіл. Робочий день тривав 12-13 годин, а заробітна плата була мізерна.
1865 року зарожанці виступили проти феодальних повинностей, вимагали передачі їм землі без викупу.
Мало що змінилося й після реформи 1868 року. Згідно з „Положенням 14 липня 1868 року”, кожний двір мав одержати по 8 десятин землі, а отримали лише по 3 разом із садибою і толокою. За наділ треба було платити. Ціна десятини становила 30-35 ру¬блів. Тому більшість землі і лісу залишились у володінні поміщика Рафаловича. Майже 30 господарств втратили наділи через кілька років після реформи.

P9174108Життя трударів залишалось важким. У 1883 році селянські господарства розділи¬лися на 35% таких, що мали землю, і 62% без¬земельних, які до того ж були зовсім без худоби, а 42% не мали корів.
Володіючи неве¬ликими наділами, се¬ляни вимушені були працювати на землі за¬можних селян, ходити на т. зв. „фальчі як в повіті, так і на південь Бессарабії. Безземельні і малоземельні селяни переселялись на південь Бессарабії, де вільно можна було одержати земельний наділ. З 1868 і до 1883 року з села переселилось понад 20 родин.
Але кількість населення Зарожан не зменшувалась, а зростала за рахунок батраків з інших сіл, які йшли на панську економію і цукроварню. Якщо в 1906 році в селі про¬живало 2033 чоловік, то вже в 1911 році було 2785 осіб.
Переважна більшість зарожанців сповідують православну віру. Перша згадка про православну церкву в селі відноситься до 1798 року. Це була міцна дерев’яна споруда хатнього типу. В 1882 році на місці старої була побудована нова кам’яна церква. Вона володіла 33 десятинами землі.
За даними перепису 1883-1884 рр. в Зарожанах було мало письменних осіб. В 1867 році в селі було відкрито двокласне чоловіче народне училище, яке за рік закінчувало до 20 хлопчиків. Дівчата школу не відвідували, тому письменних серед жінок не було.
P9174123У ХХ ст. великим землевласником села стало Зарожанське промислове товариство, якому в повіті належало 7751 десятина землі. В Зарожанах воно володіло 415 десяти¬нами землі і 761 десятиною лісу. В той же час 397 господарств мали тільки 733 десятин землі і 97 десятин садів.
Тяжке життя селян, безземелля, посилення експлуатації були причиною виступів селян проти гнобителів. В 1904 році зарожанці першими виступили проти поміщиків. Повстанці самовільно захопили землю промислового товариства і розподілили її між собою. Виступ селян був придушений силою. Боротьба селян за землю продовжува¬лась і в наступні роки, особливо в 1907 році. І знову виступ селян був придушений силою, а заколотників жорстоко покарали.
Ще гіршим стало життя селян під час Першої світової війни. Чоловіків мобілізу¬вали в армію, землю обробляти було нікому. Селянські господарства спустошувались від воєнних дій і непомірних податків. В Зарожанах знаходився штаб Проскурівського прикордонного полку.
В селі наростало незадоволення, почастішали селянські виступи. В січні 1918 року за рішенням повітового земельного комітету Зарожанську цукроварню націоналізу¬вали, для чого в село прибули представники від Хотинської ради робітничих і солдат-
ських депутатів на чо¬лі з В. П. Лук’янчуком і Н. Л. Адажієм, які роз’яс¬нили робітникам суть цьо¬го рішення. На цукрозаво¬ді запроваджувались нові порядки, восьмигодинний робочий день, нові норми виробітку. Земля товариства була розподілена між селянами. Але з приходом в повіт австро-німецьких військ було відновлено старі порядки, у селян відібрали землю і повернули поміщикові Есманському.
Восени 1918 року австро-німецькі війська залишили Зарожани. Але вже 11 листо¬пада в село вступили війська королівської Румунії. З перших днів окупації нові „гос¬подарі” встановили жорстокий окупаційний режим, чинили розправи над мирним населенням, грабежі. У відповідь зарожанці піднялись на боротьбу за національне визволення. Коли в січні 1919 року почалося Хотинське повстання проти окупантів, зарожанці підтримали його. В селі був сформований загін, яким командував робіт¬ник цукроварні – колишній солдат російської армії Ф. І. Дубковецький. Підготовкою та ходом повстання в с. Зарожани керували Іван Онуфрійович Романюк (колишній унтер-офіцер царської армії), Мойсей Павлович Коцур, Олексій Кушнір (Хотинское восстание. Сб. документов и материалов. Кишинев, 1976, с. 218, 224, 225). Активними бійцями загону були В. В. Гоцуцура, В. Ф. Гончаров, С. Е. Тирон, В. П. Гонцарюк, В. І. За-плітний, В. В. Гуцул та інші. Загін входив до складу Рукшинського полку.
Після придушення повстання більшість його учасників перейшли за Дністер, де влилися в бригаду Г. І. Котовського.
P9174109Каральний загін румунів після придушення повстання вдерся в село і вчинив криваву розправу над мирними жителями, розстріляли кількох учасників повстання, зґвалтували і спалили в хаті чотирьох дівчат, та село не скорилося. Селяни виступали за те, щоб земля цукроварні була розподілена між ними, щоб не знижувались закупі¬вельні ціни на сільськогосподарську продукцію, протестували проти грабіжницької податкової системи, проти жорстокої експлуатації робітників на цукроварні.
Соціальна несправедливість поєднувалася з жорстоким національним гноблен¬ням. Українську школу було закрито. Тепер дітей навчали тільки румунською мовою. В школі за незнання румунської мови суворо карали. Румунізація охопила всі сфери життя селян. Українців насильно записували до румунської національності, міняючи українські прізвища на румунські. В 1930 році в селі проживало 2624 мешканця.
Але люди зберегли рідну мову і культуру. Вони боролись проти гноблення і на¬сильства протягом усіх років румунської окупації. Після придушення Хотинського повстання 1919 року більшість його учасників та біженців повернулися з-за Дністра у рідні села. Повернувся у Зарожани й І. О. Романюк. В умовах жорстокого окупаційного режиму він зумів заслужити повагу і шану односільчан. Зарожанці добре пам’ятали про те, як, завдяки І. О. Романюку, в 1918 році вдалося врятувати від руй¬нації Зарожанський цукровий завод. Тепер вони побачили, як Іван Онуфрійович, щоб вивести простий люд з біди, став організовувати кооперативи по переробці пло¬дів садів і лісової деревини. Дбав він і про релігійно-духовне життя, відбудував у селі за свої та народні кошти церкву, брав участь у громадському житті. Його обирають старостою (примарем) трьох сіл: Зарожан, Ширівців, Владичної, а в 1925 році – де-путатом до румунського парламенту. В 1926 році він виступив на суді у Чернівцях на захист більш як 100 заарештованих молодих хотинців. Його виступ на суді увінчався успіхом: заарештованих відпустили, за винятком кількох більшовицьких агентів, які отримали незначне покарання. На жаль, життя молодого заслуженого церковного, громадського і політичного діяча закінчилось рано – він помер у 1929 році (у віці 37 років) від важкої хвороби.
В 1940 році в село прийшло визволення. В селі було утворено сільську раду, яку очолив місцевий учитель А. Т. Випрюк. Було відкрито українську школу, в якій за пар¬ти сіло 199 учнів. Працювали гуртки, в яких вечорами культармійці вчили людей чита¬ти й писати. Відкрили сільський клуб та бібліотеку.
Налагоджено було роботу на цукроварні, і вже в І половині 1941 року завод дав продукції на 306 тис. крб.
Війна порушила мирну працю. 6 липня 1941 року німецько-румунські окупанти загарбали село. Вони запровадили „новий порядок”. Румунізація набрала масового ха¬рактеру. Всіх жителів села „записали” румунами. 27 жителів села потрапили до тюрми, 30 опинились на каторзі в Німеччині. Для своєї армії окупанти реквізували коней, ху¬добу, зерно, картоплю, овочі.
Але населення не корилось. Електрик заводу зарожанець О. Боднарчук брав ак¬тивну участь в діяльності Хотинської підпільної комсомольської організації. Понад 20 чоловіків села влилися в партизанську групу П. Ф. Горченка, яка діяла в районі сіл Ру-хотина, Зарожан, Шилівців. Згодом група увійшла до складу партизанського з’єднання О. В. Тканка. Діючи про тиокупантівураионісіл Атак, Чепонос, Рухотина, Зарожан, Шилівців, лише з 9 до 18 березня 1944 року партизани групи знищили 37 фашистських солдатів і жандармів, під¬били 13 вантажних авто¬машин, шість мотоциклів та 3 легкові автомашини з офіцерами.
В кінці березня 1944 року окупанти втекли з села. Вони завдали вели¬ких збитків населенню і цукрозаводу.
29 березня 1944 року війська 44-ї танкової бри¬гади визволили село від німецько-румунських за¬гарбників. 296 жителів ста¬ли воїнами Червоної армії. Багато зарожанців за бойо¬ві заслуги на фронтах Вели¬кої Вітчизняної війни удо¬стоєні урядових нагород. 187 зарожанців загинули в боях за Батьківщину.
Почалася мирна відбу- дова. Але на перешкоді стала епідемія висипного тифу, а потім – голодомор 1946-1947 рр.
В липні 1947 року в Зарожанах створено колгосп ім. Рокосовського. За артіллю було закріплено 667 га угідь. В грудні 1947 року в селі організовано другий колгосп – ім. 30-річ-чя Радянської України. В 1949 році обидва колгоспи об’єдналися в артіль ім. Кірова. Го¬ловні галузі виробництва артілі – рільництво і тваринництво. Завдяки сумлінній праці зарожанців колгосп міцнів, збільшувалися грошові надходження до громадської каси.
Трудові успіхи зарожанців відзначено урядовими нагородами. Ордена Леніна удо¬стоєна ланкова Г. М. Тимчук, ордена Трудового Червоного Прапора – П. С. Нікітчина, робітники заводу В. І. Саранчук і О. Я. Тирон, ордена „Знак пошани” – М. Г. Бурмей.
В 1959 році колгосп с. Зарожан був об’єднаний з колгоспом с. Ширівців під назвою „Росія” (голова П. М. Тирон).
Після розпаювання землі зарожанці увійшли до ТзОВ „Діброва”
Добру славу на Буковині здобув цукровий завод, який у 1953-1959 рр. був рекон¬струйований. В цих роках завод за сезон виробляв майже 500 тис. цнт. цукру. Завод кілька разів виходив переможцем у соцзмаганні і нагороджувався Червоним прапо¬ром Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС. Але, на жаль, нині завод не працює.
За післявоєнні роки оновилися, розбудувалися Зарожани.
Старі житла стали музейною рідкістю. Біля заводу виросло робітниче селище, в якому зведено 10 восьмиквартирних житлових будинків, 100 індивідуальних котеджів, клуб, їдальня, комунальні і торговельні підприємства.
На базі свиновідгодівельного комплексу створено ПП „Зарожанське”, яке займа¬ється вирощуванням і відгодівлею свиней (до 7 тисяч голів).
В особистому користуванні жителів – легкові і вантажні автомашини, трактори, кольорові телевізори, кінокамери, відеомагнітофони та інші побутові прилади.
В селі є дільнична лікарня на 45 ліжок, яку довгий час очолював лікар Борис Юрійович Смолій, а нині очолює Михайло Семенович Вепрюк, аптека, відділення зв’язку і ощадного банку, будинок культури, філія районної централізованої бібліотечної системи.
Колишнє двокласне училище переросло в семирічну, а потім – у середню школу. Учні навчаються у світлих просторих класах новозбудованого приміщення школи.
За період існування середньої школи її закінчили 1368 учнів. Сотні зарожанців за¬кінчили вищі навчальні заклади, здобули різні професії і трудяться в різних галузях на-
родного господарства села і за його межами. Це вчителі, лікарі, ін¬женери, науковці. Так, Олег Борисович Смолій – доктор хі-мічних наук, працює в Київському науково-дослідному інституті біохімії та нафтохімії АН України.
У Зарожанах побачив світ Петро Прокопович Борщевський – відомий еконо¬міст, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії аграрних наук України, почесний професор економіки Вісконсинського міжнародного університету (США). Його ім’ям названа одна з вулиць села та ЗОШ І-ІІІ ст. (середня школа).
Зарожанці можуть пишатися своїми земляками: В. С. Галюк – письменник, член Національної Спілки письменників України, журналіст; Антоніна Василівна Бор-щівська – кандидат математичних наук, працює спільно з американськими вченими на науково-дослідних кораблях; О. Я. Гуцуляк – заступник директора департаменту „Нафто-газ України”; М. І. Гонцарюк- капітан першого рангу.
Син колишнього керівника повстанського загону зарожанців І. О. Романюка – Ана¬толій Іванович пройшов через усі життєві труднощі і перешкоди, здобув славу вченого світового рівня. Він – автор фундаментальної праці з теорії і практики демографічних досліджень. Нині проживає в Канаді. Але, починаючи з 1988 року, він щорічно, або й два рази на рік, відвідує Україну. Анатолій Романюк надавав допомогу українським де¬мографам у підготовці й проведенні першого в незалежній Україні перепису населення (2001 р.), підтримує тісні зв’язки з Державним Комітетом статистики України, був спо-стерігачем на виборах до українського парламенту 2006 року. На Хотинщині науковець Романюк присвятив себе добродійним і просвітянським справам. Ним у співпраці з родичами створена Українсько-канадська фундація Романюків, яка надає фінансову допомогу кращим студентам (особливо землякам) у навчанні у вузах. А. І. Романюк -автор книги „Хроніка одного життя: спомини і роздуми”, яка вийшла друком у Львові (2006). Його перу належить багато праць зі статистики і демографії. А. І. Романюк -справжній патріот України, хоч і проживає у Канаді.
Зарожанці з упевненістю дивляться в завтрашній день. Своєю працею вони звели¬чують рідну Україну.